Salvati copiii

Parteneri

logo-anpdca
Constituită în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, ANPDCA funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Misiunea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor şi de a lua toate măsurile pentru a contribui la crearea unei societăţi demne pentru copii, implicând în acest proces autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, societatea civilă, părinţii şi copiii.

Date de contact

Adresa: Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010322

Telefon: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90

Fax: 021-312.74.74

E-mail: office@anpfdc.ro

Web: http://www.copii.ro

Școala Gimnazială Nr. 1 „Sfinții Voievozi” Sector 1, București
Nume: Școala Gimnazială Nr. 1 „Sfinții Voievozi”, București

Adresa: Strada Atelierului nr. 25, Sector 1, București

Telefon / Fax: 021 317 99 16

Email: sfintiivoievozi@gmail.com

Director: Soare Iuliana

Director adjunct: Voinea Daniela

Website: www.scoala1-sfintiivoievozi.ro

 • Activitățile școlare și extracurriculare se desfășoară în spații generoase, dotate cu aparatură și echipamente moderne, securizate și monitorizate video.
 • Oferta educațională cuprinde: clase cu predare intensivă a limbii engleze, programe „Before – School” si „After – School”, un Centru de informare si documentare, în parteneriat cu Ambasada Franței, cabinete de logopedie și de consiliere psihopedagogică și sprijin, echipe sportive, activități artistice și culturale.
 • Activitatea școlii are loc de luni până vineri între orele 8.00 – 17.00, cu pauză pentru servirea prânzului și somn de după-amiază pentru cei mici.
 • Părinții sunt parteneri educaționali ai școlii prin statutul de membri ai Asociatiei „Părinții Aproape”, ONG înființat și autorizat de MECTS în anul 2008.
 • În 2015, Școala Gimnazială nr. 1 a pus la dispoziție spațiul necesar înființării Centrului pentru Educație Incluzivă derulat de Organizația Salvați Copiii.
Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni, Jud. Hunedoara
Nume: Liceul Teoretic „Mircea Eliade” – Şcoala Gimnazială Nr. 1

Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 1, Lupeni, județul Hunedoara

Telefon / Fax: 0254 778 493

Email: sg1lupeni@yahoo.com

Director: Ianoşi Daniel

Director adjunct: Şoacă Erika

Website: https://sites.google.com/site/licteomirceaeliadelupeni

 • Școala cuprinde o secţie cu predare în limba maghiară, cu o clasă de nivel primar (12 copii), două clase de nivel gimnazial (14 elevi) și o grupă de grădiniţă (11 copii). Activitatea școlii se desfăşoară în două clădiri, 26 de săli, 5 laboratoare și o sală de sport.
 • În anul 2010, unitatea școlară a fost arondată Liceului Teoretic din Lupeni, care din 2013 a primit denumirea de Liceul Teoretic „Mircea Eliade”.
 • În anul şcolar 2015/2016, unitatea are patru nivele de şcolarizare – preşcolar, primar, gimnazial şi „A doua Şansă”. În prezent există 643 de beneficiari direcţi, dintre care 80 de preşcolari, 204 elevi de ciclul primar, 214 elevi de ciclul gimnazial. Programul „A Doua Șansă” funcționează din anul 2004, iar în prezent deține 52 de cursanţi („A Doua Șansă” primar) şi 93 de cursanţi („A Doua Șansă” Secundar inferior).
 • În unitatea şcolară funcţionează două centre finanţate de Organizaţia Salvaţi Copiii, prin proiectele „Protecţie şi educaţie pentru copiii afectaţi de migraţia părinţilor la munca în străinătate, prin centre de zi” – 47 de beneficiari şi „Centre pentru Educaţie Incluzivă – Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate” – 77 beneficiari.
 • Resursele financiare ale unităţii şcolare provin din finanţarea cost standard per elev şi din donaţiile Asociaţiei de părinţi.
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”Târgoviște, Jud. Dâmbovița
Nume: Școala Gimnazială nr. 8 „Mihai Viteazul”, Târgoviște

Adresa: Strada Profesor Alexandru Vasilescu nr. 1, Târgoviște, județul Dâmbovița

Telefon: 0245 211 762

Email: mihaiviteazultgv@yahoo.com

Director: Podaru Ion

Director adjunct: Bobeş Luminița

 • Oferta școlii cuprinde clase pregătitoare, clase cu profil sportiv (volei fete și atletism), alternativa educaţională Step by Step, programul Școală după Școală.
 • În cadrul programului „Școală după Școală” (15 locuri) sunt oferite următoarele: servirea mesei de prânz, sprijin educațional, cursuri de calculatoare, limbi străine, jocuri interactive, activităţi sportive.
 • Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” este prima şcoală incluzivă din Târgovişte.
 • Unitatea școlară deține un cabinet de logopedie și un cabinet de consiliere psihopedagogică pentru elevi.
 • Începând cu anul 2009, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” desfășoară activități educaționale în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii, în cadrul proiectelor „Creștem Împreună”, „Școală după Școală”, „Centre pentru Educaţie Incluzivă – Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”.
Școala Gimnazială Nr. 1 Timișoara, Jud. Timiș
Nume: Școala Gimnazială Nr. 1 Timișoara

Adresa: Strada Comănești nr. 1, Timișoara, județul Timiș

Telefon / Fax: 0256 224 454 / 0256 246 456

Email: scoala.gen1.tm@gmail.com / scoala_gen1_tm@yahoo.com

Director: Schneider Marius

Director adjunct: Malimarcov Biliana

Website: www.scoala1timisoara.ro

 • În prezent, clădirea școlii cuprinde 9 săli de clasă, 2 laboratoare și o bibliotecă, dotate cu încălzire centrală funcțională și grupuri sanitare interioare. Curtea școlii are amenajat un teren de handbal și minifotbal asfaltat și un teren de volei.
 • În gestionarea Școlii Gimnaziale nr. 1 se află: Grădinița cu Program Normal Nr. 5 (strada Aurel Vlaicu Nr. 5), Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 (strada Canal Bega Nr. 1) și Școala Gimnazială Nr. 4 (strada Jules Verne Nr. 64).
 • Numărul elevilor înscriși în anul şcolar 2015/2016 este 429, dintre care 90 sunt preșcolari, 185 sunt elevi de învățământ primar, 125 de învățământ gimnazial, iar 29 fac parte din programul A Doua Șansă.
 • În 2015, Școala Gimnazială nr. 1 a pus la dispoziție spațiul necesar înființării Centrului pentru Educație Incluzivă derulat de Organizația Salvați Copiii.
 • Resursele financiare ale școlii provin din bugetul de stat, donaţii ale părinţilor, sponsorizări și închirieri.
Școala Gimnazială Prejmer,
jud. Brașov
Nume: Școala Gimnazială Prejmer

Adresa: Strada Școlii nr. 1, localitatea Prejmer, județul Brașov

Telefon / Fax: 0268 362 029

Email: scoala_prejmer@yahoo.com

Director: Mircea Sorin Mircea

Director adjunct: Gurzun Ana

Website: www.scoalaprejmer.ro

 • Școala beneficiază de facilități precum conexiune la internet, acces la bibliotecă, echipamente IT, bibliografii tipărite și bibliografii virtuale, activităţi de formare continuă a cadrelor didactice.
 • Şcoala funcţionează în două corpuri de clădire şi o sală de sport. Cursurile se desfăşoară în 21 de săli de clasă, 2 cabinete de informatică şi 6 laboratoare. Activităţi conexe se derulează şi în Centrul de Documentare și Informare, cabinetul de logopedie, cabinetul de consiliere şi ludotecă.
 • Activităţile culturale din Centrul de Documentare și Informare sunt cele în jurul  cărora  se  centrează  proiectele educaţionale desfăşurate în colaborare cu diverse instituţii de cultură braşovene. Activităţile extracurriculare sunt derulate în baza diverselor parteneriate locale și a colaborării cu Organizația ” Salvaţi Copiii”.
Centrul Educațional Hunedoara,
Jud. Hunedoara
Nume: Centrul Educațional Hunedoara

Adresa: Str. Cartier 8 Martie nr. 60 (Grădiniţa nr. 2), 335800, Petrila

Telefon / Fax: 0254 550 618 / 0254 550 618

Email: hunedoara@salvaticopiii.ro

Președinte: Valeria Popescu

Website: http://salvaticopiii.ro/?id2=00030006#Hunedoara.html

 • Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Hunedoara a luat fiinţă în anul 1999 și dezvoltă servicii complexe educaţionale şi sociale pentru copiii din comunităţi defavorizate prin intervenţii în comunitate, servicii de asistenţă socială, oferirea de sprijin în pregătirea temelor şi recuperarea nivelului achiziţiilor şcolare, activităţi extra-curriculare pentru copii.
 • În cadrul centrului de zi al filialei au loc activităţi educative, psiho-sociale, activităţi de sprijin material și activităţi de conștientizare și informare cu privire la drepturile copilului în societate și protecția copilului de către adulți.
 • Filiala Hunedoara a fost primul centru de acest fel al Organizaţiei Salvaţi Copiii, iar filiala Hunedoara a fost prima organizaţie din judeţ acreditată pentru acest tip de activităţi cu copiii.

 

logo-anpdca
Established under the provisions of the Government Decision no. 299/214 on the organization and functioning of the National Authority for Child Rights Protection and Adoption, ANPDCA operates as an expert body of the central public administration, with legal personality, under the Ministry of Labour, Family, Social Protection and Elderly. The mission of the National Authority for Child Rights Protection and Adoption (ANPDCA) is to oversee that all children’s rights are observed and to take all necessary measures to contribute to the creation of a worthy society for children, by involving authorities of the local and central public administration, the civil society, parents and children in this process.

Contact data

Address: 7 G-ral Gheorghe Magheru Blvd., District 1, Bucharest, P.O. 010322

Phone no.: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90

Fax: 021-312.74.74

E-mail: office@anpfdc.ro

Web: http://www.copii.ro

Gymnasium School no. 1 “Sfinții Voievozi”, Bucharest
Name: Gymnasium School no. 1 “Sfinții Voievozi”, Bucharest

Address: 25 Atelierului St., District 1, Bucharest

Phone no. / Fax: 021 317 99 16

Email: sfintiivoievozi@gmail.com

Principal: Soare Iuliana

Assistant Principal: Voinea Daniela

Website: www.scoala1-sfintiivoievozi.ro

 • Curricular and extracurricular activities are carried out in large spaces, equipped with modern hardware and equipment, as well as security devices and video monitoring.
 • The educational offer consists of: intensive English classes, “Before – School” and “After – School” programs, one Centre of information and research, in partnership with the Embassy of France, speech therapy practices and psycho-pedagogic counselling and support, sports, artistic and cultural activities.
 • The school is operational from Monday to Friday between 8:00 – 17:00, with a lunch break and afternoon sleep time for the little ones.
 • Parents are educational partners of the school by becoming members of the “Parents Close” association, an NGO set out and authorized by MECTS in 2008.
 • In 2015, the Gymnasium School no. 1 provided the space necessary for the setting out of the Centre for Inclusive Education operated by Save the Children Organization.
„Mircea Eliade” Theoretical High School – Gymnasium School no. 1
Name: „Mircea Eliade” Theoretical High School – Gymnasium School no. 1

Address: 1 Tudor Vladimirescu St., Lupeni, Hunedoara County

Phone no. / Fax: 0254 778 493

Email: sg1lupeni@yahoo.com

Principal: Ianoşi Daniel

Assistant Principal: Şoacă Erika

Website: https://sites.google.com/site/licteomirceaeliadelupeni

 • The school consists of a section in the Hungarian language, with a primary-cycle class (12 children), two gymnasium classes (14 students) and one kindergarten group (11 children). The school carries out its activity in two facilities, 26 classrooms, 5 laboratories and one gym.
 • In 2010, this school unit was assigned to the Theoretical High School in Lupeni, which in 2013 was awarded with the name “Mircea Eliade” Theoretical High School.
 • In the school year 2015/2016, the unit had four educational levels – preschool, primary, gymnasium and “The second chance”. The school currently registers 643 direct beneficiaries, of whom 80 pre-schoolers, 204 primary-cycle students, 214 gymnasium-cycle students. “The second chance” program has been operational since 2004 and currently registers 52 students (“The second chance” primary) and 93 students (“The second chance” lower secondary level).
 • There are two centres operating in this school unit financed by Save the Children Organization, through “Protection and education of children affected by the migration of parents for working abroad, through day-care centres”, with 47 beneficiaries and “Centres for Inclusive Education – Integrated services for children from disadvantaged groups” – 77 beneficiaries.
 • The financial resources of this school unit are secured through the standard cost/student funding and donations from the Parents’ association.
Gymnasium School no. 8 „Mihai Viteazul”, Târgoviște
Name: Gymnasium School no. 8 „Mihai Viteazul”, Târgoviște

Address: 1 Profesor Alexandru Vasilescu St., Târgoviște, Dâmbovița County

Phone no.: 0245 211 762

Email: mihaiviteazultgv@yahoo.com

Principal: Podaru Ion

Assistant Principal: Bobeş Luminița

 • The school’s offer consists of preschool classes, sports-centred classes (volleyball for girls and athletics), Step by Step educational alternative, School after School program.
 • The “School after school” program (15 available places) offers the following: lunch, educational support, computer use sessions, foreign languages, interactive games, sports activities. „
 • The Gymnasium School „Mihai Viteazul” is the first inclusive school in Târgovişte.
 • This school unit includes a speech therapy practice and a psycho-pedagogical counselling office for students.
 • As of 2009, the Gymnasium School “Mihai Viteazul” carries out educational activities in partnership with Save the Children Organization, as part of the projects “Growing together”, “School after school”, “Centres for Inclusive Education – integrated services for children from disadvantaged groups”.
Gymnasium School no. 1 Timișoara
Name: Gymnasium School no. 1 Timișoara

Address: 1 Comănești St., Timișoara, Timiș County

Phone no. / Fax: 0256 224 454 / 0256 246 456

Email: scoala.gen1.tm@gmail.com / scoala_gen1_tm@yahoo.com

Principal: Schneider Marius

Assistant Principal: Malimarcov Biliana

Website: www.scoala1timisoara.ro

 • The school’s building currently comprises 9 classrooms, 2 laboratories and one library, equipped with functional central heating and indoor sanitary facilities. The school’s yard includes a handball court and mini-football field (asphalt) and a volleyball court.
 • The Gymnasium School no. 1 also manages: Half-day Kindergarten no. 5 (6 Aurel Vlaicu St.), Full-day Kindergarten no. 5 (1 Canal Bega St.) and Gymnasium School no. 4 (64 Jules Verne St.)
 • The number of students registered for the school year 2015/2016 is 429, of whom 90 pre-schoolers, 185 primary-cycle students, 125 gymnasium-cycle students, and 29 are part of the Second Chance program.
 • In 2015, the Gymnasium School no. 1 provided the space necessary for the setting out of the Centre for Inclusive Education implemented by Save the Children Organization.
 • The school’s financial resources come from the state budget, donations from parents, sponsorships and leases.
Gymnasium School Prejmer
Name: Gymnasium School Prejmer

Adress: 1 School St., Prejmer, Brașov county

Telephone / Fax: 0268 362 029

Email: scoala_prejmer@yahoo.com

Principal: Mircea Sorin Mircea

Assistant principal: Gurzun Ana

Website: www.scoalaprejmer.ro

 • The school own facilities such as internet connection, access to the library, IT equipment, printed and virtual bibliographies, continuous training of teachers.
 • The school is functioning within two buildings and a gym. Classes take place in 21 classrooms, two offices and six computer labs. Related activities are carried on in the Centre for Documentation and Information, Speech therapy office, counseling office and Games Library.
 • The cultural activities of the Centre for Documentation and Information are the main educational projects carried out in collaboration with various cultural institutions in Brasov. Extracurricular activities are conducted under various local partnerships and cooperation with Save the Children Romania.
Petrila Educational Center
Name: Petrila Educational Center

Adress: 60 Cartier 8 Martie Street (Kindergarten no. 2), 335800, Petrila, Hunedoara county

Telephone / Fax: 0254 550 618 / 0254 550 618

Email: hunedoara@salvaticopiii.ro

President: Valeria Popescu

Website: http://salvaticopiii.ro/?id2=00030006#Hunedoara.html

 • Save the Children Hunedoara Branch was founded in 1999 and develops complex educational and social services for children from underprivileged communities through community interventions, social work services, providing educational support and extra-curricular activities for children.
 • The day center developes educational activities, psychosocial support sessions and awareness activities on the rights of the child and child protection by adults.
 • Hunedoara Branch was the first Save the Children center of this kind and was the first organization accredited for this type of activities with children.