Salvati copiii

Știri

eugen

Studiu de caz – Eugen, Centrul educațional „Sfinții Voievozi”, București / Case study – Eugen, Educational Centre “Sfinții Voievozi”, Bucharest

Eugen are 13 ani și este un băiat vesel și sensibil, care a urmat școala specială până în anul școlar 2015/2016, când a fost integrat în învățământul de masă, în clasa a VI-a. Diagnosticat de către specialiști cu intelect liminar, Eugen conștientizează că va întâmpina dificultăți în viitor, dar își dorește să se integreze în grupul clasei și al scolii.

Eugen participă la activitățile programului Școală după Scoală, alături de încă 2 din cei 5 frați ai săi. Toți fac naveta din comuna Periș, fiind nevoiți să se trezească în fiecare dimineață la ora 05:30.

În cadrul activităților educaționale ale centrului de zi, după eforturi deosebite, Eugen stăpânește cu greu tabla înmulțirii. Reușeste, de asemenea, cu puțin ajutor, să efectueze calcule matematice, iar faptul că rezolvă singur unele exerciții demonstrează că Eugen are un potențial care trebuie explorat și susținut intensiv pentru a ajunge la rezultate maxime. Eugen a facut progrese și în ceea ce privește elementele de geometrie și cele ale vocabularului limbii române.

În cadrul programului Școală după Școală, angajații si voluntarii Salvati Copiii fac toate eforturile pentru susținerea lui Eugen. Eugen este încântat și de faptul că va lucra și cu un consilier psihologic în viitorul foarte apropiat.

În semestrul I al anului școlar 2015/2016, Eugen a promovat la toate materiile, dar are în continuare nevoie de sprijin permanent la toate disciplinele, în vederea recuperării lacunelor și dobândirii autonomiei în învățare.

Eugeneste un copil isteț, cu potențial, care poate să facă mari progrese’’ – Eduard, voluntar.
Îmi plac mult muzica și sportul, fotbalul și judo și a inceput să imi placă și matematica. Am să fiu mai atent și am să invat mai mult, pentru ca nu vreau să vă dezamăgesc.’’- Eugen.

 

Eugen is a 13-year-old joyful and sensitive boy, who attended the special school until the school year 2015/2016, when he was integrated in the mainstream system in the 6th grade. Diagnosed by experts with borderline intelligence, Eugen is aware that he will face difficulties further on, but wishes to integrate within the group in the class and the school.

Eugen participates in the activities of the School after School program along two of his five siblings. They all commute from Peris locality, and have to wake up every morning at 05:30. During the educational activities provided by the day-care centre, and after making remarkable efforts, Eugen still has difficulties in mastering the multiplication table. He however manages to perform mathematical calculation with a little bit of help, and the fact that he solves certain exercises alone proves that Eugen has a potential that should be explored and intensively supported in order to achieve maximum results. Eugen has also made progress when it comes to elements of geometry and of the Romanian vocabulary. As part of the School after School program, Save the Children employees and volunteers make all efforts to support Eugen, who is also excited to be working with a psychological counsellor in the foreseeable future.

In the first semester of the school year 2015/2016, Eugen has passed all subject matters, but still requires constant support with all disciplines, so as to eliminate all gaps and gain autonomy in learning.

„Eugen is a clever child with great potential, who has the capacity to make great progress” – Eduard, volunteer.

“I enjoy music and sports, football and judo and I am starting to like mathematics. I will pay more attention and learn harder, because I don’t want to disappoint you” – Eugen.