Salvati copiii

Știri

luminita

Studiu de caz – Luminița, Centrul educațional „Sfinții Voievozi”, București / Case study – Luminița, Educational Centre “Sfinții Voievozi”, Bucharest

Luminița, elevă în clasa a doua, este un copil sensibil și conștiincios, cu o poveste de viață destul de tristă. A fost identificată de către asistenții sociali Salvați Copiii în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate. A urmat două luni de grădiniță estivală, timp în care a făcut progrese cognitive lente, iar ulterior a fost înscrisă în învățământul de masă.

Mama ei a încetat din viață chiar înainte ca Luminița să meargă la școală. Tatăl este imobilizat la pat, iar împreună cu cei 3 frați ai săi, Luminița a fost încredințată mătușii materne. Aceasta are 5 copii, dintre care 4 locuiesc la fostul soț, iar cel mai mic, de doi ani și jumătate, cu familia Luminiței.
În afară de fratele mai mare al Luminiței, niciunul dintre membrii familiei nu știe să scrie sau să citească. Marius, fratele mijlociu, este cel de-al doilea copil al familiei care este beneficiar Salvați Copiii, în cadrul programului A Doua Șansă’’.

Luminița a fost înscrisă în programul Școală dupa Școală’’ în anul școlar 2015/2016 în vederea efectuării temelor și a recuperării lacunelor la scris și citit, la însușirea elementelor de matematică, calcul simplu și înmulțire.

La începutul programului, Luminița cunoștea alfabetul în proporție de 70% și reușea să transcrie cu succes un text dat. Nu reușea, însă, să citească și să coreleze literele și sunetele. Până în prezent, prin efortul membrilor proiectului și dorința Luminița de a face progrese, aceasta a învățat tot alfabetul, citește integral cuvintele mai scurte și
este susținută de către mama adoptivă în eforturile ei. Aceasta din urmă dorește să se reînscrie la școală în aceasta vară.
Luminița va beneficia si de ședințe de consiliere psihologică pentru a-i fi identificate toate nevoile și aplicate metodele de recuperare necesare.

„Vreau să stau mai mult la after school, ca să învăț să citesc mai repede!’’ – Luminița, entuziasmată de progresul făcut la identificarea literelor și la citit.
„Uitați, doamna învățătoare, cum am rezolvat adunările și scăderile fără ajutor și fără greșeală!’’
„Luminița are voință să evolueze și va face, în mod sigur, progrese considerabile’’ – Doamna Învățătoare Daniela Roșu

 

Luminița, a second grader, is a sensitive and hard-working child, with a sad life story. She was identified by Save the Children social assistants approximately two and a half years ago. She attended the summer kindergarten for two months, during which she registered slow cognitive progress, and was further subscribed to the mainstream education.

Her mother passed away right before Luminita was supposed to start school. Her father is bedridden, and along with her 3 siblings, she was entrusted to their aunt. Their aunt has 5 children, 4 of whom are living with her former husband, while the youngest, a two-and-a-half-year-old, with Luminita’s family.
Beside Luminita’s older brother, none of the family members know how to read or write. Marius, the middle brother, is the second child in the family beneficiary of Save the Children, as part of “The second chance” program.

Luminița was registered in the “School after School” program in the school year 2015/2016 where she worked on her homework and caught up with any shortcomings in writing and reading, assimilating elements of mathematics, simple calculation and multiplication.

When the program commenced, Luminita knew about 70% of the alphabet and was able to successfully copy a given text. She was, however, unable to read and correlate letters and sounds. Until now, thanks to the effort made by project members and Luminita’s eagerness to make progress, she has learned the entire alphabet, integrally reads shorter words and is supported by her adoptive mother in her efforts. Her mother also wishes to re-register to school this summer.
Luminița will also benefit from psychological counselling in order to identify all her needs and apply the necessary methods of recovery.

“I want to spend more time in the after school, to learn how to read faster!” – Luminița, excited about the progress achieved in identifying letters and reading.
“Look, teacher, how I solved the additions and deductions with no help and no mistakes!”
“Luminita has the will power to evolve and she will most certainly make considerable progress”- Teacher Daniela Roșu