Salvati copiii

Știri

Tabara 1

Tabăra Dreptul Copilului la Educație / Child Right to Education Camp

120 de copii beneficiari ai proiectului Centre pentru Educație Incluzivă – Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate au avut parte de o săptămână specială în luna aprilie. Dacă până în acel moment ei au făcut rareori vizite în afara localității lor, aceștia s-au bucurat din plin de activitățile Taberei tematice Dreptul Copilului la Educație, în Poiana Brașov.

Tabara 2
Echipa Salvați Copiii formată din voluntari, cadre didactice și alți membri ai echipei de proiect a implicat toți participanții la tabără în sesiuni educaționale și de timp liber. Săptămâna a început cu exerciții de spargere a gheții și de cunoaștere și a continuat cu ateliere de lucru privind drepturile copilului în general și dreptul copilului la educație, în special.

Programul taberei a fost completat de manifestările artistice ale copiilor (piese de teatru, expoziții, colaje cu teme ca egalitatea de șanse, anti-discriminarea, accesul la educație etc.), precum și petreceri tematice, concursuri, activități sportive, excursii și drumeții. Copiii au vizitat Cheile Râșnoavei, au depășit obstacolele din Parc Aventura Brașov și au descoperit atracțiile turistice locale prin Vânătoarea de Comori.

Specificul activităților din tabără a constat în aplicarea de metode de lucru nonformale, activ-participative și practic-aplicative – jocul ca formă de realizare educațională și distractivă, activități de lucru în echipă în vederea dezvoltării capacităților socio-emoționale, exerciții de învățare experiențială în vederea dobândirii unor deprinderi de viață independentă.

În cadrul taberei a fost încurajată promovarea și susținerea drepturilor copilului și schimbul de bune practici. Copiii au fost selectați în funcție de rezultatele școlare și de progresul obținut în urma frecventării activităților din centrele educaționale Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sfinții Voievozi” / București, Școala Gimnazială Nr. 1 / Lupeni (Hunedoara), Școala cu Clasele I-VIII nr. 8 „Mihai Viteazul”, Târgoviște și Școala Gimnazială Nr. 1 / Timișoara.

Tabara 3Iată câteva impresii ale participanților la tabără:
“Situația lor familială și materială este foarte grea, cu venituri mici sau inexistente, astfel că ei duc mereu grija zilei de mâine. Drept urmare, ei apreciază foarte mult participarea la activități și sunt foarte fericiți și pentru că au posibilitatea să vadă locuri pe care nu au avut posibilitatea să le vadă vreodată.” Luminița Duleanțu-Boloșin, cadru didactic CEI.
”E foarte frumos în tabără! Până acum, cei mai mulți dintre noi nu am avut șansa nici măcar să ieșim din județul nostru, dar acum, cu Salvați Copiii, am reușit să venim într-o tabără.” Lavinia, 12 ani, beneficiar.

Tabara 4

120 children beneficiaries of the “Centres for Inclusive Education – integrated services for children from disadvantaged groups” project enjoyed a special week in April. If, until then, they rarely went on trips outside their locality, on that week the children were able to enjoy the activities carried out in the theme camp Child right to education, taking place in Poiana Brasov. Save the Children team consisting of volunteers, members of the teaching staff and other members of the project team engaged all participants in the camp in educational and leisure sessions. The week kicked-off with ice-breaking exercises and exercises to get acquainted and continued with workshops on an overview on child rights and child right to education, in particular.

The camp schedule was complemented by artistic programs dedicated to children (theatre plays, exhibitions, thematic collages on issues such as equal opportunities, anti-discrimination, access to education etc.), as well as theme parties, competitions, sports activities, trips and backpacking. The children visited Rasnoavei Gorge, overcame the obstacles in Parc Aventura Brasov and discovered the local touristic attractions during the Treasure hunt.

The specificity of the camp activities consisted in the implementation of informal, active-participatory and practical-participatory working methods – play as a means of educational and recreational achievement, team work activities to develop socio-emotional abilities, experiential learning exercises to acquire the skills necessary to lead an independent life.

The camp also fostered the promotion and support of child’s rights and good practice sharing. Children were selected depending on the school results and the progress obtained after attending the activities within the educational centres Gymnasium School no. 1 “Sfinții Voievozi”, Bucharest. Here is the feedback offered by the participants in the camp: “Their family and material situation is extremely difficult, with low or non-existent income, therefore they are living from hand to mouth. They appreciated being part of these activities and were very glad they had the opportunity to see places they would have never seen, otherwise”, Luminița Duleanțu-Boloșin, CEI member of the teaching staff. “The camp is great! So far, most of us never had the chance to even go outside our county, but now, thanks to Save the Children, we came to this camp”, Lavinia, 12 years old, beneficiary.